Exteriors

Si et decideixes per una celebració i/o noces civils a un exterior, contacte amb noltros i et confeccionam la decoració , adaptant-nos a l´exterior i a les teves preferències, fent del teu racó, un lloc especial.